Hva er egentlig cookies?

Hva er egentlig cookies?

1632
2

Etter å ha surfet litt rundt i forskjellig forum og diskusjonsgrupper med til dels oppegående deltakere, ser jeg at det råder mye forvirring rundt en del helt grunnleggende områder innen webanalyse. Årsaken er trolig at med fremveksten av gratis verktøy som Google Analytics med svært lav terskel for bruk, så har mange fått anledning til å dykke ned i avanserte data uten helt å forstå hva man egentlig ser. La oss kjapt etablere hva cookies egentlig er for noe og hva de hjelper deg med å måle på nettstedet.

Hva er cookies?
En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens pc knyttet til brukeren nettleser. Det er javascriptet i analyseløsningen som skaper denne tekstfilen og som oppdaterer den med data til bruk i analysesløsningen.

To typer cookies
De fleste analyseverktøy setter to typer cookies, permanente (eller persistente som de også kalles) og temporære (eller transiente). Levetiden på en permanent cookie varierer. I Google Analytics er levetiden satt til 2 år, mens Omniture setter denne levetiden til 15 år.

Permanente cookies for å identifisere
La oss se på hva de forskjellige typene cookies faktisk gjør. Den permanente cookien settes første gang en brukers nettleser er innom nettstedet ditt. Denne cookien identifiserer brukeren eller mer riktig brukerens nettleser på en maskin og er informasjonen som brukes til å beregne unike besøkende (Unique Visitors).
Javascriptet sjekker først om det allerede finnes en cookie på din maskin fra dette nettstedet. Hvis så er tilfelle oppdateres cookien slik at analyseverktøyet vet at du er en returnerende besøkende (Returning visitor).

Temporære cookies: Sesjons-cookier
Det kan settes flere typer temporære cookies av en analyseløsning, men den mest vanlige er sesjons-cookien. Denne settes ved begynnelsen av besøket og forsvinner igjen når besøket opphører, enten ved at man navigerer vekk fra nettstedet, lukker nettleseren eller inaktiv i 30 minutter. Det denne cookien gjør er å holde styr på sesjonen eller besøket. Med andre ord hvis du er inaktiv i over 30 minutter og så begynner på nytt å bla i nettstedet så telles dette som to besøk.

Cookies hjelper deg altså å holde styr på følgende:

  • Hvor mange unike besøkende har jeg på nettstedet mitt (permanent cookie)
  • Er det en helt ny besøkende eller noen som har vært på nettstedet mitt før (permanent cookie)
  • Hvor mange besøk har nettstedet mitt (temporær cookie)

Dette er som man kan se noen av de fundamentale byggeklossene som enhver webanalyse vil basere seg på.

Unik besøkende = nettleser på en maskin
Det er derfor viktig å vite at med unike besøkende så er det som telles cookies satt i tilknytning til nettlesere på en maskin. Hvis jeg går inn på et nettsted både med Internet Explorer og Firefox fra samme maskin, så vil jeg fremstå som 2 unike besøkende. Så hvis man bruker flere forskjellige nettlesere, flere maskiner (veksler mellom jobb og hjemme pc) og kanskje også mobiltelefoner eller Ipads å surfe på så vil en person generere mange unike besøkende. Jeg har vært inne på denne problemstillingen tidligere i innlegget ”Veiet, tellet og funnet for lett”

Førsteparts versus tredjepart
I tillegg til det vi har vært igjennom over så skiller man mellom førsteparts cookies (satt av nettstedet brukeren er inne på) og tredjeparts cookies (satt av et annet nettsted). Det viktige her er å sikre seg at nettstedet ditt setter førsteparts cookies ettersom disse oppleves som mer sikre og i langt mindre grad slettes eller avvises av nettleseren.

Sletting av cookies
Antivirusprogramvare vil kunne slette cookies, spesielt tredjeparts cookies, men det er ingen oppdatert oversikt over hvor mange som for eksempel fjerner førsteparts cookies. Comscore kom i 2007 med en studie som konkluderte med at 30 % av brukerne i USA slettet cookies i løpet av en måneds tid. Det som er klart er at jo flere som sletter cookies, jo mer upresis blir tellingen av unike besøkende.

2 KOMMENTARER

  1. Hei Krister!

    Gode spørsmål du kommer med! Jeg regner med at det vil bli vanskeligere fremover å bruke cookies som grunnlag for å identifisere brukere, dels fordi brukerne selv sletter disse og dels på grunn av strengere regler for slik bruk. De fleste brukere er neppe bevisst i forhold til sletting, men bruker antivirus- og renseverktøy for pc’ene som fjerner cookies.

    Når det er sagt så handler veldig mye av analysen nettopp om adferd: Hvor kommer en besøkende fra, hva gjør han/hun på nettstedet og hvor mange konverterer. Selv om man får mindre eksakte data på hvorvidt dette er en ny eller gammel bruker som kommer tilbake, så har man fremdeles et veldig godt underlag for å arbeide med optimalisering av nettstedet for bedre konvertering. Så svaret på det siste spørsmålet er ubetinget ja :)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR