Hvorfor Yahoo Web Analytics ble lagt ned?

Hvorfor Yahoo Web Analytics ble lagt ned?

1699
6

Forrige ukes nyhet innen webanalyse- og statistikk verktøy er at Yahoo! Web Analytics legges ned. Meldingen kom 12. juni 2012 på Yahoo! Web Analyse bloggen, hvor det slås fast at frittstående bruk av verktøyet og konsulentnettverket for Y!WA vil bli avviklet. Fra og med 31. august i år vil dataene være ”read only” og Yahoo! anbefaler at man fjerner taggene da disse ikke lenge vil generere data.

Verktøyet vil fra høsten av kun være tilgjengelig for kunder på Yahoo!s ehandelsløsning.

Høye forventninger i 2008
Når Yahoo! overtok Indextools 9. mai 2008 så ble dette møtt med store forventninger i markedet. For det første var Indextools et godt verktøy og man så for seg at Yahoo! ville gjøre dette gratis tilgjengelig slik Google hadde gjort med Urchin. Et kappløp mellom Yahoo! og Google på å skape det beste gratis webanalyseverktøyet var ventet å skape svært gode løsninger for de fleste behov innen webanalyse.

Annen distribusjonsmodell
Yahoo! la opp til en annen distribusjonsmodell en Google, siden Yahoo! Web Analytics bare kunne skaffes gjennom å være ehandelskunde på Yahoo! eller via en sertifisert tredjepart i Y!WA konsulentnettverket som ble bygget opp.
Dette viste seg å legge store begrensninger i utbredelsen av verktøyet og i analysemiljøet fleipes det med at ”Yahoo! Web Analytics er borte, men hvor var det egentlig?”

Totalt slått av Google
I forhold til utbredelse og adopsjon viser en studie utført av Stephane Hamel at Yahoo! Web Analytics ikke har klart å opparbeide et fotfeste innen retail segmentet, som burde være det mest nærliggende. Yahoo!s andel på 3 % av topp 500 retailers fremstår som meget puslete sett i lys av Google Analytics 64 % andel:

Topp 500 Retailers

Noen signaler allerede i 2010
I etterpåklokskapens lys kan man se at Yahoo! allerede i 2010 signaliserte det som nå skjer. I eConsultancys Web Analytics Buyers Guide for 2010 slås det fast at Yahoo! Web Analytics vil gi mindre rom for skreddersøm samt intet fokus på tjenester knyttet til løsningen.

eConsultancy

Det er på mange måter denne strategien som nå gjennomføres med at Yahoo! Web Analytics nå blir et rent hylleprodukt for Yahoo!s ehandelskunder og ved at konsulentnettverket avvikles.

Utbredelse i Norge
Yahoo! Web Analytics har hatt en viss utbredelse i Norge. Dette skyldes at hele fem norske konsulentselskaper: Maksimer, Astrups, iProspect, Synlighet og Creuna har investert tid og krefter i å bli sertifisert som Yahoo! Web Analytics konsulenter.

Hva betyr det?
For markedet som helhet er det ikke noe stort tap at Yahoo! Web Analytics blir borte. Løsningen har sakket sterkt akterut i forhold til alternative løsninger, noe som ble presisert i Forresters siste Magic Quadrant fra Q4 2011:

(…) as a standalone product, Yahoo Web Analytics provides only competent baseline web analytics functionality, represented by an aging user interface. The product has lagged most other competitors in its pursuit of emerging media measurement and a broader online marketing tool set

I selve kvadranten hadde Yahoo! Web Analytics beveget seg lite i forhold til de andre aktørene:

Forrester Magic Quadrant

For eksisterende kunder i Norge så bør man i de siste ukene før avviklingen fokusere på:

 • Eksport av data ut av Y!WA til lokal lagring i flatfiler, excel eller database
 • Forberede fjerning av Yahho! Web Aanalytics tagger som ikke vil virke lenger
 • Vurdere, velge og implementere en ny webanalyseløsning

Har du spørsmål eller synspunkter på at Yahoo! legger ned Y!WA som frittstående løsning?

Legg inn en kommentar nedenfor eller send meg en mail, tweet eller G+ melding.

6 KOMMENTARER

 1. En god oppsummering. Vi har brukt YWA helt fra det het Indextools, og ble bekymret allerede da Yahoo kjøpte det opp. Derfor kom dette ikke som noen overraskelse på oss, så vi har planlagte overganger, blant annet løpende arkivert alle nøkkeldata i databaser.
  Det er synd at Yahoo ikke klarte dette. YWA hadde funksjoner som ikke finnes i GA. GA er et fantastisk verktøy til å være gratis, men det er fremdeles ikke godt nok som eneste løsning om man vil drive webanalyse og ikke bare webrapportering.
  Kjøpet av Indextools var enda et klønete initiativ fra Yahoo. Det var alt for komplisert til å kunne konkurrere med GA og Yahoo gjorde ingen ting for å gjøre det mer tilgjengelig, f.eks. gjennom et bedre API.
  Når det er sagt føler vi oss ikke alt for trygge på Google heller. Riktignok har Google skjønt at poenget med å gi bort et gratis analyseverktøy er for å aggregere markedsdata til eget bruk. Men med introduksjonen av Premium er det ikke usansynlig at noe funksjonalitet vil bli begrenset i gratis versjonen.

 2. Hei Christian og takk for en innsiktsfull og interessant kommentar. Jeg har selv brukt Y!WA ved et par anledninger og synes funksjonalitet var helt på høyde med tilsvarende verktøy, selv om brukergrensesnittet kanskje ikke var det mest intuitive.

  Tror vel kanskje at valget av distribusjonsmodell var med på å gjøre verktøyet utilgjengelig, men dette kan helt klart ha sammenheng med at verktøyet var mer komplisert og at en vanlig bruker trengte tredjepartstøtte for å få dette til.

  Har faktisk ikke tenkt på det du sier om Google Analytics og at Premium kan føre til «to produkter». Dette fordi det er endel soleklare fordeler med Premium gjennom at man har en signert kontrakt med Google, krav til oppetid, tilgang til direkte support og kontraktsfestet eierskap til data. I mine øyne gir dette meget stor verdi til de kundene som må ha denne typen avtaler, slik at mye ekstra funksjonalitet i selve verktøyet falt meg egentlig ikke inn :)

 3. Mye god informasjon her.

  En av de viktigste årsakene til at Yahoo! nå velger å legge ned Y!WA er nok den vanskelige øknomiske situasjonen selskapet har vært i de siste årene. Selskapet ønsker å fokusere på de tjenestene som bidrar direkte til inntekt og dette rammer gratis tjenester som blant annet Y!WA.

  Det er selvsagt også av betydning at verktøyet ikke har hatt den utviklingen både funksjonsmessig eller i utbredning som man kunne ønske. For 2-3 år siden var de teknologisk sett foran den sammenliknbare delen av markedet, men utviklingen etter at Yahoo! tok over har ikke vært tilstede.
  Dette har ført til at mange andre verktøy i mellomtiden har kommet med liknende og annen relevant funksjonalitet som har tatt fra Y!WA mye av konkurransefortrinnet.

  Når også strategien om å benytte ett nettverk av konsulenter for å spre Y!WA også slo feil blir resultatet det vi ser nå. Jeg er dog tvilende til om det hadde hatt noen påvirkning på resultatet dersom konsulentnettverket hadde klart å få implementert Y!WA på flere store nettsteder. En åpent tilgjengelig løsning hadde nok heller ikke lykkes ettersom verktøyet hadde en relativt høy terskel for bruk. Yahoo! har tross alt kvittet seg med mange mer brukte og kjente tjenester en Y!WA.

  Dette er selvsagt synd for dem som bruker verktøyet. Som det blir nevnt inneholdt Y!WA muligheter som ikke finnes i andre analyseverktøy. Rent funksjonsmessig er det nok comScore/Sitestat som kommer nærmest.

  Redningen kunne ha vært at Yahoo! solgte løsningen til noen andre, men dessverre endte det som med så mange andre Yahoo! tjenester med nedleggelse.

  I Norge er utbredelsen relativt begrenset, selv om det er noen store virksomheter som fremdeles benytter Y!WA. For dem som nå er i en situasjon hvor de må bytte ville jeg anbefale de som jobber svært aktivt med sine data å kjøpe AT Internet sin Analyzer løsning ettersom denne har mulighet for å kunne importere historiske data fra Yahoo! samt at den er blant de aller beste på funksjonalitet og bruk.
  For dem med mindre behov er gratisutgaven av GA helt grei.

 4. Selv om jeg aldri rakk å begynne å ta i bruk Yahoo sitt alternativ, innser jeg at konkurranse som regel er til det positive, og jo flere gratisalternativer jo bedre. Foreløpig benytter jeg kun Webmaster Tools, men frykter at Mr. Google vil starte med å ta betalt for hele denne tjenesten. De har garantert tenkt tanken, så vi får se hva det blir til.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR